Bygg- och fastighet står för 19% av landets totala utsläpp av växthusgaser

Bygg- och fastighet står för 19% av landets totala utsläpp av växthusgaser

2014 släppte bygg- och fastighetssektorn släppte ut 11,6 miljoner ton växthusgaser i Sverige, vilket motsvarar 19 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser.

Läs om hållbarhetsarbetet i byggbranschen:

Till hållbarhetsarbetet i byggbranschen


Hur kan maskinuthyrning bidra till en cirkulär ekonomi i byggindustrin?

Hur kan maskinuthyrning bidra till en cirkulär ekonomi i byggindustrin?

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som har blivit allt mer aktuellt på senare tid, allt eftersom efterfrågan på hållbarhet och miljötänk ökar. Begreppet innebär en sluten eller cirkulär ekonomi med fokus på resurseffektivitet istället för konventionella linjära ekonomiska modeller som producerar stora mängder avfall och slaggprodukter.

Begreppet innebär ett ekonomiskt system där avfall ses som en resurs, alltså att inga delar från produktionen går till spillo utan återanvänds eller går in i andra tillverkningsprocesser. Det är en ekonomi där hållbarhet och affärsnytta går hand i hand och som leder till en klimatsmartare och snällare industri.

Den cirkulära ekonomins grundstenar

The Ellen MacArthur Foundation är en världsledande influencer som började arbeta för ökad medvetenhet om cirkulär ekonomi redan 2010, när begreppet var relativt nytt. De har tagit fram vad de anser vara grundstenarna för modellen:

  1. Återvinn
  2. Återskapa/dela användningsområden
  3. Återanvänd/distribuera om
  4. Underhåll och förlängd livslängd
  5. Delad användning
  6. Insamling av spill/avfall

Målet är att maximera produkters livslängd och minimera avfall och spill i produktion samt konsumtion.

På vilket sätt bidrar maskinuthyrning till en cirkulär ekonomi?

När det kommer till maskinutrustning så ligger fokus främst på delad användning samt underhåll och förlängd livslängd av utrustning.

Vid uthyrning av utrustning minskar behovet för varje företag att äga hela maskinflottor. Den delade utrustningens användning blir mer frekvent och effektivt istället för att maskiner står oanvända i långa sträckor.

Eftersom det är lönsammare för uthyrningsföretagen att erbjuda konkurrenskraftiga, effektiva och fungerande maskiner så brukar satsningar på kvalité och underhåll vara höga. Detta är ytterligare en miljöfördel eftersom utrustningen varar längre och ofta är producerad i bättre material som håller får många år av slitage. Utrustningen sköts av dedikerade experter och varar längre. Att frångå den idag vanliga ”slit och släng” mentaliteten är ett viktigt steg mot att sluta ekonomin och minska industrins miljöpåverkan.

Ett annan fördel som tas upp av bland annat ERA(European Rental Association) är den sänkta resursförbrukningen. För ett uthyrningsföretag som uppdaterar sin utrustning oftare och spenderar mer på utrustning är det enklare att uppdatera till bränsleeffektivare och klimatsmartare utrustning tidigt, vilket i sin tur leder till en miljövänligare produktionsprocess.

För företag som vill arbeta med sin hållbarthetsprofil och bidra till en mer hållbar industri rekommenderar vi att fundera på att hyra utrustning istället för att köpa egen.

Läs mer om maskinuthyrning:

Till maskinuthyrning


Byggbranschen måste fortsätta satsa på hållbarhetsarbete

Byggbranschen måste fortsätta satsa på hållbarhetsarbete

Boverket genomförde 2014 en ingående undersökning av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och redovisade väldigt dystra siffror.
Bland annat framgick det att 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter kom från byggsektorn. En mängd som motsvarar hela 19 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser.

Dessutom visar studier att utsläppen av växthusgaser från produktion av byggnadsmaterial och transporter numera är större än utsläppen från uppvärmning av byggnader. Till stor del beror detta på att nyare system används när det kommer till uppvärmning, medan äldre utrustning och maskiner stannar i produktionsprocessen långt efter det kommit metoder som är skonsammare och effektivare ut ett miljöperspektiv.

Maskinuthyrning har märkbara miljöfördelar

En undersökning från European Rental Association visar att maskinuthyrningens uppsving haft en väldigt positiv inverkan på bygg- och fastighetssektorn när det kommer till hållbarhet. Det finns många fördelar med hyrd utrustning: den används mer frekvent och på ett effektivare sätt och är dessutom oftast nyare än ägd utrustning vilket är skonsammare för både miljö och arbetare. Högre kvalitet och bättre drift leder också till förbättringar inom närliggande områden så som: energieffektivitet, avfallshantering, hälsa och säkerhet.

”Uthyrning av utrustning är i sig bra för hållbarheten. Maskinuthyrningsföretagen ser nu en viktig roll för sin bransch när det gäller att förbättra hållbarheten genomgående i hela industrin.”
– Michel Petitjean, generalsekreterare för ERA

Utfasningen av fossila bränslen är en lösning

Då byggnadsindustrin står för nästan en femtedel av svenska koldioxidutsläpp så är det viktigt att identifiera lösningar i byggprocessen som kan minska denna siffra. En möjlig åtgärd är att gå över till el när det gäller driften av maskiner. Nyare utrustning och maskiner drivs inte längre av diesel och bensin utan av miljövänlig el. Övergången till klimatsmarta anläggningsmaskiner med nollutsläpp av koldioxid är en omställning som kommer att ha enorma miljöfördelar i längden.

Nu lanserar Lambertsson en serie uthyrningsmaskiner som använder elmotorer i stället för förbränningsmotorer som en del av vårt initiativ i att arbeta mot en mer hållbar och klimatsmart byggindustri.

Läs mer om initiativet Gröna maskiner:

Till gröna maskiner


Stölder från byggarbetsplatser kostar miljontals kronor per år

Stölder från byggarbetsplatser kostar miljontals kronor per år

Det har skett en dramatisk ökning av antalet byggstölder från 2016 till 2017. Det polisanmäldes hela 5 444 antal stölder och inbrott på byggen och i bodar under 2017, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en ökning med hela 15 % jämfört med föregående år.

Stölder på byggarbetsplatser kostar dessutom ofta dubbelt, dels skade- och ersättningskostnader men även arbetsstillestånd och högre försäkringspremier påverkar de långsiktiga konsekvenserna.

Vad letar tjuven efter på byggarbetsplatsen?

Vanligtvis är tjuven ute efter objekt som är så små, och värdefulla som möjligt. I hela 60 procent av anmälda stölder rör dig sig om försvunna handverktyg som till exempel skruvdragare, kapmaskiner, borrmaskiner och olika mätinstrument. Men även arbetskläder, byggställningar, kabelstölder och byggnadsmaterial riskerar försvinna och ibland kan summorna för stölderna bli väldigt höga. Dyrt blir det även när dyrare utrusning så som vibrationsplattor och kommunikationsutrustning blir stulen.

Under en helg i Malmö utsattes tre byggarbetsplatser för brott till ett gemensamt värde av 400 000 kronor. Nyligen stals en markvibrator från ett bygge i Malmö. Maskinen vägde 424 kilo och brottet visar på noggrann planering. Enligt polisens presstaleperson Nils Norling så är:

”Utrustning som har stulits från byggarbetsplatser väldigt stöldbegärlig”.

Hur kan stölder från byggarbetsplatser förebyggas?

Det finns många åtgärder som tillsammans kan bidra med ett tryggare bygge. Fördelarna med ökad säkerhet är många, från minskad risk för stöld och förseningar, men också en tryggare arbetsmiljö för personal.

Som ett svar på den rekordhöga mängden inbrott på byggen har Lambertsson tagit fram det unika säkerhetskonceptet Keep Out. En helhetslösning som övervakar alla delar av ditt bygge. Lösningen skräddarsys för att passa varje enskilt projekt och består av flera olika delar som tillsammans leder till en skyddad och trygg arbetsplats som inte är mödan värd för en inbrottstjuv.

Keep Out konceptet består av många olika komponenter från övervakning, lås och rotationsgrindar till elektroniska personalliggare som ger total översikt och kontroll över vem som har tillgång till bygget, och mycket mer.

Läs mer om säkerhetskonceptet:

Till Keep Out


Stölder och inbrott på byggen och i bodar under 2017

Stölder och inbrott på byggen och i bodar under 2017

5 444 stölder och inbrott på byggen och i bodar polisanmäldes under 2017, visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en ökning med 15 procent jämfört med närmast föregående år.

Läs mer om stölder på byggarbetsplatser:

Till stölder på byggarbetsplatser