5 fördelar med att hyra maskiner och utrustning

Maskinuthyrning är ett koncept som på senare tid stadigt ökat i spridning och popularitet. Det finns många fördelar med att välja att hyra maskiner framför ägandeskap – både ekonomiska men även tydliga klimatfördelar som aldrig varit så viktiga som nu.

Om du funderar på att hyra dina maskiner istället för att köpa dem så hoppas vi att en summering av 5 tydliga fördelar med maskinuthyrning och hur de kan hjälpa din verksamhet kan vara till stöd.

1. Ekonomiskt – Slipp betala för outnyttjad maskinpark

Uthyrning besparar dig belastningen av allt för stora investeringar, underhåll, transport, förvaring och andra kostnader. Utrustningen finns tillgänglig när du behöver den men kostar dig inte något resten av tiden. Det blir alltså effektivare än att köpa maskiner och sedan se hur dina tillgångar avskrivs i värde medan de inte används.

2. Produkter – Rätt produkt av rätt kvalitet, när du behöver den

Uthyrningsindustrin har den specifika produkten för ditt senaste jobb som leder till effektivitetsvinster. Dessutom får du tillgång till nyare, modern utrustning som underhålls regelbundet. Hyra garanterar maskiner av hög kvalitet och tillförlitlighet.

3. Service – Få hjälp av dedikerade experter

Att hyra maskiner ger dig och ditt företag flexibilitet så att du kan hyra på kort, medellång och lång sikt. En klar fördel är att tjänsten inkluderar utbildade och erfarna proffs som hjälper dig hitta rätt maskiner för din situation och dina uppgifter, de ser också till att maskinen alltid är nyservad och rätt inställd.

4. Hållbarhet – Spara på miljön och resurser

Uthyrning av maskiner minimerar belastningen på miljön och minskar konsekvenserna av det ”slit och släng”-tänk som dominerar de flesta industrier idag. Genom maskinuthyrning kan varje maskin utnyttjas med maximal effektivitet under hela sin livslängd. Uthyrning minimerar även utrustningstransporter genom effektiva, samordnade transporter och närliggande leverantörer. Du får permanent tillgång till modernare, miljöeffektiva utrustningsflottor som drivs med noggrant utvalda drivmedel för minsta miljöpåverkan.

5. Trygghet – Skötsel och förvaring

Underhåll, service och reparationer är kostsamt. När du hyr slipper du helt detta problem eftersom du ständigt har tillgång till nyligen servad, högteknologisk utrustning. Maskinerna du hyr är top-of-the-line från början och dessutom noga genomgångna. De uppfyller samtliga lagkrav och genomgår alltid en säkerhetskontroll före uthyrning.

Om problem ändå uppstår med maskinerna så blir utrustningen snabbt utbytt och du förlorar inte tid eller resurser på reparation och leveranstider. Förutom bättre ekonomi bidrar ökad maskinkvalité även till en säkrare arbetsplats.

Maskinuthyrning innebär att du kan sköta din verksamhet på dina egna villkor men med full trygghet och ett team som stöttar dig. Du sparar på både tid, miljö och energi i längden.

Läs mer om maskinuthyrning:

Till maskinuthyrning