Allmänna tumregeln för hyra maskiner

I byggbranschen finns det en allmän tumregel, att om du inte använder en specifik maskin mer än 60 till 70 procent av arbetstiden bör du hyra maskinen. Om operationsgraden överstiger tröskelvärdet (60 till 70 procent), bör du överväga att köpa maskinen istället.

Läs om mer fördelar med att hyra:

Till fördelar med att hyra