Hur kan maskinuthyrning bidra till en cirkulär ekonomi i byggindustrin?

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som har blivit allt mer aktuellt på senare tid, allt eftersom efterfrågan på hållbarhet och miljötänk ökar. Begreppet innebär en sluten eller cirkulär ekonomi med fokus på resurseffektivitet istället för konventionella linjära ekonomiska modeller som producerar stora mängder avfall och slaggprodukter.

Begreppet innebär ett ekonomiskt system där avfall ses som en resurs, alltså att inga delar från produktionen går till spillo utan återanvänds eller går in i andra tillverkningsprocesser. Det är en ekonomi där hållbarhet och affärsnytta går hand i hand och som leder till en klimatsmartare och snällare industri.

Den cirkulära ekonomins grundstenar

The Ellen MacArthur Foundation är en världsledande influencer som började arbeta för ökad medvetenhet om cirkulär ekonomi redan 2010, när begreppet var relativt nytt. De har tagit fram vad de anser vara grundstenarna för modellen:

  1. Återvinn
  2. Återskapa/dela användningsområden
  3. Återanvänd/distribuera om
  4. Underhåll och förlängd livslängd
  5. Delad användning
  6. Insamling av spill/avfall

Målet är att maximera produkters livslängd och minimera avfall och spill i produktion samt konsumtion.

På vilket sätt bidrar maskinuthyrning till en cirkulär ekonomi?

När det kommer till maskinutrustning så ligger fokus främst på delad användning samt underhåll och förlängd livslängd av utrustning.

Vid uthyrning av utrustning minskar behovet för varje företag att äga hela maskinflottor. Den delade utrustningens användning blir mer frekvent och effektivt istället för att maskiner står oanvända i långa sträckor.

Eftersom det är lönsammare för uthyrningsföretagen att erbjuda konkurrenskraftiga, effektiva och fungerande maskiner så brukar satsningar på kvalité och underhåll vara höga. Detta är ytterligare en miljöfördel eftersom utrustningen varar längre och ofta är producerad i bättre material som håller får många år av slitage. Utrustningen sköts av dedikerade experter och varar längre. Att frångå den idag vanliga ”slit och släng” mentaliteten är ett viktigt steg mot att sluta ekonomin och minska industrins miljöpåverkan.

Ett annan fördel som tas upp av bland annat ERA(European Rental Association) är den sänkta resursförbrukningen. För ett uthyrningsföretag som uppdaterar sin utrustning oftare och spenderar mer på utrustning är det enklare att uppdatera till bränsleeffektivare och klimatsmartare utrustning tidigt, vilket i sin tur leder till en miljövänligare produktionsprocess.

För företag som vill arbeta med sin hållbarthetsprofil och bidra till en mer hållbar industri rekommenderar vi att fundera på att hyra utrustning istället för att köpa egen.

Läs mer om maskinuthyrning:

Till maskinuthyrning