Byggbranschen måste fortsätta satsa på hållbarhetsarbete

Boverket genomförde 2014 en ingående undersökning av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och redovisade väldigt dystra siffror.
Bland annat framgick det att 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter kom från byggsektorn. En mängd som motsvarar hela 19 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser.

Dessutom visar studier att utsläppen av växthusgaser från produktion av byggnadsmaterial och transporter numera är större än utsläppen från uppvärmning av byggnader. Till stor del beror detta på att nyare system används när det kommer till uppvärmning, medan äldre utrustning och maskiner stannar i produktionsprocessen långt efter det kommit metoder som är skonsammare och effektivare ut ett miljöperspektiv.

Maskinuthyrning har märkbara miljöfördelar

En undersökning från European Rental Association visar att maskinuthyrningens uppsving haft en väldigt positiv inverkan på bygg- och fastighetssektorn när det kommer till hållbarhet. Det finns många fördelar med hyrd utrustning: den används mer frekvent och på ett effektivare sätt och är dessutom oftast nyare än ägd utrustning vilket är skonsammare för både miljö och arbetare. Högre kvalitet och bättre drift leder också till förbättringar inom närliggande områden så som: energieffektivitet, avfallshantering, hälsa och säkerhet.

”Uthyrning av utrustning är i sig bra för hållbarheten. Maskinuthyrningsföretagen ser nu en viktig roll för sin bransch när det gäller att förbättra hållbarheten genomgående i hela industrin.”
– Michel Petitjean, generalsekreterare för ERA

Utfasningen av fossila bränslen är en lösning

Då byggnadsindustrin står för nästan en femtedel av svenska koldioxidutsläpp så är det viktigt att identifiera lösningar i byggprocessen som kan minska denna siffra. En möjlig åtgärd är att gå över till el när det gäller driften av maskiner. Nyare utrustning och maskiner drivs inte längre av diesel och bensin utan av miljövänlig el. Övergången till klimatsmarta anläggningsmaskiner med nollutsläpp av koldioxid är en omställning som kommer att ha enorma miljöfördelar i längden.

Nu lanserar Lambertsson en serie uthyrningsmaskiner som använder elmotorer i stället för förbränningsmotorer som en del av vårt initiativ i att arbeta mot en mer hållbar och klimatsmart byggindustri.

Läs mer om initiativet Gröna maskiner:

Till gröna maskiner