Stölder från byggarbetsplatser kostar miljontals kronor per år

Det har skett en dramatisk ökning av antalet byggstölder från 2016 till 2017. Det polisanmäldes hela 5 444 antal stölder och inbrott på byggen och i bodar under 2017, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en ökning med hela 15 % jämfört med föregående år.

Stölder på byggarbetsplatser kostar dessutom ofta dubbelt, dels skade- och ersättningskostnader men även arbetsstillestånd och högre försäkringspremier påverkar de långsiktiga konsekvenserna.

Vad letar tjuven efter på byggarbetsplatsen?

Vanligtvis är tjuven ute efter objekt som är så små, och värdefulla som möjligt. I hela 60 procent av anmälda stölder rör dig sig om försvunna handverktyg som till exempel skruvdragare, kapmaskiner, borrmaskiner och olika mätinstrument. Men även arbetskläder, byggställningar, kabelstölder och byggnadsmaterial riskerar försvinna och ibland kan summorna för stölderna bli väldigt höga. Dyrt blir det även när dyrare utrusning så som vibrationsplattor och kommunikationsutrustning blir stulen.

Under en helg i Malmö utsattes tre byggarbetsplatser för brott till ett gemensamt värde av 400 000 kronor. Nyligen stals en markvibrator från ett bygge i Malmö. Maskinen vägde 424 kilo och brottet visar på noggrann planering. Enligt polisens presstaleperson Nils Norling så är:

”Utrustning som har stulits från byggarbetsplatser väldigt stöldbegärlig”.

Hur kan stölder från byggarbetsplatser förebyggas?

Det finns många åtgärder som tillsammans kan bidra med ett tryggare bygge. Fördelarna med ökad säkerhet är många, från minskad risk för stöld och förseningar, men också en tryggare arbetsmiljö för personal.

Som ett svar på den rekordhöga mängden inbrott på byggen har Lambertsson tagit fram det unika säkerhetskonceptet Keep Out. En helhetslösning som övervakar alla delar av ditt bygge. Lösningen skräddarsys för att passa varje enskilt projekt och består av flera olika delar som tillsammans leder till en skyddad och trygg arbetsplats som inte är mödan värd för en inbrottstjuv.

Keep Out konceptet består av många olika komponenter från övervakning, lås och rotationsgrindar till elektroniska personalliggare som ger total översikt och kontroll över vem som har tillgång till bygget, och mycket mer.

Läs mer om säkerhetskonceptet:

Till Keep Out