Stölder och inbrott på byggen och i bodar under 2017

5 444 stölder och inbrott på byggen och i bodar polisanmäldes under 2017, visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en ökning med 15 procent jämfört med närmast föregående år.

Läs mer om stölder på byggarbetsplatser:

Till stölder på byggarbetsplatser